Oyunlaştırma Etik İlkeleri Yayınlandı!

Oyunlaştırmanın da etiği mi olurmuş demeyin! Oyunlaştırma sayesinde kullanıcıda davranışsal değişiklerin oluşturulabildiği artık bilinen bir gerçek. Üstelik oyunlaştırmanın taze bir alan olmasından dolayı  üzerinde anlaşılmış bir kurallar seti de yok. Peki ya biri oyunlaştırmayı zararlı şekilde kullanmaya kalkarsa? Oyunlar ve oyunlaştırmanın çocuklar üzerindeki etkisi onları manipülasyona açık hale getirmez mi?  Bu soru bizi sonunda Oyunlaştırma Etiği meselesine sürüklüyor.

Andrzej Marczewski bizler için bir etik kurallar seti oluşturmuş ve ilk imzayı da kendi atmış.

Oyunlaştırma Etik İlkeleri

    1.Dürüstlük/Honesty

 • Oyunlaştırma tasarımcıları hem kullanıcılara hem de müşterilere karşı dürüst olmalıdır.
 • Müşteriler oyunlaştırmanın “sihirli bir kurşun” olmadığı konusunda bilgilendirilmelidir.Çoğu durumda bu uzun süreli bir yatırımdır.
 • Oyunlaştırma kullanıcının farklı durumlarda özgürce paylaşmayacağı bilgileri toplamak amacıyla dürüst olmayan yollarla kullanılmamalıdır.
 •  Oyunlaştırma tasarımcıları başka birinin yayınlanmış çalışması üzerinde hak iddia etmeyeceklerdir.

    2.Bütünlük/Integrity

 • Oyunlaştırma  bölgesel sosyal pratikleri , kişisel ya da etik sınırları ve umumi insan haklarını göz önüne almalı ve insanları bunları bozmak amaçlı manipüle edecek şekilde kullanmamalıdır.
 • Oyunlaştırma yasa dışı aktiviteler için kullanılmamalıdır (kullanıldığı bölge ve ülkelerin kanunlarında tanımlanan yasalar).
 • Oyunlaştırma çocukları ticari amaçlarla manipüle etmek amaçlı kullanılmamalıdır.

    3.Açıklık/Transparency

 • Sistemin açıklığı hakkında hem kullanıcı hem de müşterileri bilgilendirin. (telif hakları, entellektüel mülkiyet ve ticari sırların limitleri içerisinde kalmak şartıyla),şunlar gibi
  • Sistemin amaçlarının neler olduğu
  • Sistemin hangi verileri toplayacağı
  • Nasıl bir veri toplamanın kullanılacağı
 • Bilgiye serbest erişim sağlayın
 • Rıza alınmadan asla kişisel bilgileri paylaşmayın
 1. Kalite/Quality
  • Bir oyunlaştırma tasarımcısı olarak , her zaman en iyi hizmet ve tecrübeyi mümkün olan her kullanıcı ve müşteri için sağlamanız gereklidir.
 1. Saygı/Respect
  • Oyunlaştırma şiddeti , LGBTfobia’yı, ırkçılığı,istismarı,kadın düşmanlığını ve bunun gibi davranışları haklı çıkaracak ya da makul gösterecek şekilde kullanılmamalıdır.
  • Projeleri ve çalıştayların ortamda yol açacağı etki ve sürdürülebilirliği göz önüne alın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir