Oyunlaştırmanın Etkileri Üzerine Boylamsal bir Araştırma

Oyunlaştırmanın eğitim teknolojilerinde bu kadar konuşulmasına ve nerdeyse ana akım haline gelmesine rağmen etkililiğini sorgulayacak kapsamlı araştırmaların yeni yeni yapılıyor olması gerçekten büyük bir eksik. Michael D. Hanus ve Jesse Fox geçtiğimiz yıl (2015) bu eksikliğe cevap verecek bir araştırma yürüttüler.

[clickandtweet handle=”” hashtag=”” related=”” layout=”” position=””]Oyunlaştırmanın sınıfta kullanımı iki ucu keskin kılıç olarak değerlendirilebilir.[/clickandtweet]

” Sınıfta oyunlaştırmanın etkilerini belirlemek :İçsel motivasyon , sosyal karşılaştırmacılık, doyum , çaba ,ve akademik performans üzerine boylamsal bir araştırma ” Assessing the effects of gamification in the classroom: A longitudinal study on intrinsic motivation, social comparison, satisfaction, effort, and academic performance)

Çalışmalarının sonuçları oldukça şaşırtıcı ve oyunlaştırma savunucularını zorlayacak gibi görünüyor.

For students who are bored and do not wish to be there, rewards and incentives might increase intrinsic motivation. But for students who are innately interested in the material and already motivated to attend, efforts to gamify the classroom might harm their intrinsic motivation.

Hanus ve Fox  araştırmayı 16 haftalık bir dönem içerisinde 80 öğrenci üzerinde gerçekleştirdiler. Öğrenciler sınıf etkinlikleri oyunlaştırılmış ve geleneksel etkinlikler gören sınıflar olarak iki gruba ayrıldılar ve zamanla bu gruplar arasındaki değişime bakıldı. Bu kontrol-deney gruplu araştırma sırasında her 4 haftada bir ölçümleme faaliyeti gerçekleşti.

Oyunlaştırma uygulaması olarak ise sınıf etkinliklerine rozet ve puan verildi , bunların lider tablosunda listelenmesi sağlandı. Lider tablosu haftalık olarak güncellendi.

Sonuç olarak oyunlaştırma uygulanan sınıfın içsel motivasyonu , akademik başarısı ve doyumu geleneksel sınıfa göre daha düşük bulunmuştur. Bu durum istatistiklere giderek düşen bir trend olarak yansımıştır. Bu durum liderlik tablosu,rozet kullanımı ve ödüllendirme üzerine ciddi uyarılara yol açmış ve bilişsel gelişim teorisinden yararlanılmıştır.

Araştırmanın tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir