Oyuncu Tipleri

Oyunların oynayan üzerinde etkisini belirleyen en önemli faktörlerden biri de oyuncu tipleridir. Bazı oyuncular bir oyunu çok beğenirken bir diğer oyuncu aynı oyundan keyif almayabilir. Farklı oyuncular farklı oyunları oynamayı farklı nedenlerle seçerler (Yee, 2006, p. 774). Dolayısıyla her oyunun başarısı üzerinde oynayandan kaynaklanan bir faktör bulunmaktadır.

Bartle (Bartle, 1996), çok kullanıcılı oyunları inceleyen çalışmasında hangi oyuncu tiplerinin ne tür oyunlardan hoşlandığını kategorize etmiştir. Bartle’ın (1996:4) oyuncu tipleri şu şekildedir. Başaranlar(Achievers): Tek amaçları puanları toplayarak, seviyeleri atlayıp ana hedefe ulaşmaktır. Keşif yapmak sadece yeni kaynaklara ulaşmak için bir araçtır. Sosyalleşme diğerlerinin neler yaptığını/bildiğini öğrenmek için yapılan bir rahatlama methodudur. Seviye ve hedeflerden hoşlanırlar. Kaşifler(Explorers): Oyun içinde yeni yöntemler ve yollar bulmayı severler. Öldürmek ve puan toplamak sadece oyuna devam etmek ve yeni keşifler yapmak için gereklidir. Oyun içinde özgürce dolaşabilmeleri motivasyonlarını arttırır. Sosyalleşenler(Socializers): Diğer oyuncularla etkileşim kurmayı seven oyunculardır. Takım çalışması ve diğer oyuncularla iletişim halinde olabilecekleri oyunları severler. Seviye atlama topluluk içerisinde bir statü ihtiyacı olarak ortaya çıkar. Öldürme davranışı sadece zorunluluk durumunda görülür. Oyun içindeki chat bölümü, aktivite akışı gibi iletişim odaklı yapılardan etkilenirler. Katiller(Killers): Başkalarına karşı güç göstermeye odaklı oyunculardır. Aksiyon ve şiddet içeren oyunları severler. Liderlik tablosu ve puanlamadan hoşlanırlar.

Her oyuncu bu oyuncu tiplerinin belirli oranda sahibidir. Yani oyuncular bir miktar kâşif, bir miktar sosyalleşen, bir miktar katil ve bir miktar da başaran tipinin toplamıdırlar. Bartle’ın bu sınıflandırması çeşitli eleştirilere maruz kalmıştır (O’Donovan, 2012).

Bu alanda kullanılan bir diğer sınıflandırma ise BrainHex sınıflandırmasıdır. BrainHex sınıflandırması daha fazla oyuncu tipi barındırmaktadır. Bu tipler arayanlar(seekers),kurtulanlar(survivers),gözüpekler(daredevil),taktisyenler (mastermind), fatihler (conqueror), sosyalleşenler (socialiser) ve başaranlar(achiever) olarak sıralanmaktadır (Nacke, Bateman ve Mandryk, 2014).

KAYNAKLAR

Ar, N. A. (2016). Oyunlaştirmayla Öğrenmeni̇n Meslek Li̇sesi̇ Öğrenci̇leri̇ni̇n Akademi̇k Başari ve Öğrenme Strateji̇leri̇ Kullanimi Üzeri̇ne Etki̇si̇ (MA dissertation, Sakarya Universitesi (Turkey)).

Bartle, R. (1996). Hearts, Clubs, Diamonds, Spades:Players Who Suit MUDs.

Nacke, L. E., Bateman, C., ve Mandryk, R. L. (2014). BrainHex: Preliminary Results from a Neurobiological Gamer Typology Survey. Entertainment Computing , 5 (1), 55-62.

O’Donovan, S. (2012). Gamification of the Games Course. Technical Report, Department of Computer Science. University of Cape Town.

Yee, N. (2006). Motivations for Play in Online Games. Cyberpsychology & Behavior. 9, s. 772-775. Mary Ann Liebert, Inc.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir