Öğrenci Öz-düzenlemesini Desteklemek için Class Dojo Kullanmak

Class Dojo kullanılarak yapılan çalışmalardan bir diğeri , öğrenci özdüzenleme davranışlarını arttırmak amaçlı yürütülmüştür. Özdüzenleme Pintrich (2000) tarafından “öğrencilerin, kendi öğrenme hedeflerini belirledikleri , bilişlerini, motivasyonlarını ve davranışlarını düzenlemeye çalıştıkları, hedefleri ve çevrelerindeki bağlamsal özellikler tarafından yönlendirilip, sınırlandırıldıkları, aktif ve yapıcı bir süreç” olarak tanımlanmıştır.

Öğrencideki öz düzenleme becerilerinin desteklenebileceği  ama bu becerilerin kişi tarafından aktif olarak geliştirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Üredi ve Üredi İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Öz-düzenleme Stratejileri ve Motivasyonel İnançlarının Matematik Başarısını Yordama Gücü konulu çalışmalarında  başarıyı sağlamak için bilişsel ve biliş üstü stratejileri kullanmanın yanı sıra öğrencilerin bu stratejileri kullanmaya motive olması da önemli olduğunu belirtmişlerdir.

Bu anlamda özdüzenleme stratejilerini arttırmak amaçlı oyunlaştırmanın işe koşulması mantıklı görünmektedir. Abigail O. Maclean-Blevins ve Lin Y. Muilenburg çalışmalarında sınıfta öğrenciden beklenen  istendik davranışlar için Class Dojo’da hedefler belirlemiş ve düzenli olarak grupsal/bireysel değerlendirme toplantıları gerçekleştirmişlerdir.

Çalışmada öz-düzenlemeyi desteklemek amaçlı 3 faktör öne çıkarılmıştır. Bunlar teknoloji kullanımı , sınıf yönetimi ve ödül sistemi. Sonuç olarak öğrencilerin zararlı davranışlarında azalma, istendik davranışlarında(el kaldırarak konuşma, sessiz çalışma, çalışmayı 2 kere kontrol etme, sınıf kaynaklarını kullanma vb.) ise artış gözlemlenmiştir.

Çalışmanın tamamına bu linkten erişebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir