Öğretim Sistemlerinin Değerlendirilmesi için: Oyunlaştırma İlkeleri Ölçeği

Diyelim ki bir tasarımcısınız ve uygulamanıza oyunlaştırma entegre etmek istiyorsunuz. Ya da bir öğretmensiniz ve oyunlaştırılmış bir uygulama arıyorsunuz. Peki ortaya koyduğunuz ürünün oyunlaştırma olduğunu nereden bileceksiniz. Örneğin sadece puanlama içeren bir uygulama ne derece oyunlaştırılmış kabul edilebilir? Üstelik oyunlaştırma , dijital oyunlar başta olmak üzere pek çok kavramla karıştırılabilecek bir kavram.

Akademik bir çalışma olan ölçek, geliştirilmekte olan öğrenme materyalleri ve öğretim sistemlerinde
oyunlaştırmanın uygunluğunu belirlemek için bir değerlendirme aracı önerisi oluşturmayı amaçlamaktadır.

 

5 4 3 2 1
Kullanıcıların ulaşması gereken hedef(ler) açıkça ortaya konulmuş
Oyunlaştırılmış eğitsel uygulama bir öykü içeriyor
Oyunlaştırılmış eğitsel uygulamanın kuralları belirlenmiş ve kullanıcıya sunulmuş
Oyunlaştırılmış eğitsel uygulamanın kuralları kullanıcı tarafından anlaşılır düzeyde
Birbiriyle çelişen kurallar var . *
Kurallar öğrenci düzeyine uygun , çok basit ya da çok zor değil.
Kullanıcı hedefleri gerçekleştirdikçe rütbesi/seviyesi artıyor.
Kullanıcının başarısı puana dönüşüyor.
Kullanıcı diğer kullanıcılar arasındaki sırasını,başarısını sistemde görebiliyor.
Oyunlaştırılmış eğitsel uygulamada tüm kullanıcıların puanını gösteren bir liderlik/puanlama tablosu var.
Kullanıcılar rozetler kazanabiliyor.
Kullanıcılar oyuna devam ettikçe oyundaki kapalı içerikler açılıyor.
Kullanıcılar oyunlaştırılmış eğitsel uygulamada başarılı ya da başarısız olduklarıyla ilgili geri bildirim alıyor.
Oyunlaştırılmış eğitsel uygulamada kişiselleştirme (avatar kullanımı, profil oluşturma vb ) mümkün.
Kullanıcıların gerçekleştirmeleri gereken hedeflerle ilgili zaman sınırlaması var.
Kullanıcılar puanlarını, rütbelerini başkalarıyla sosyal ağlarda paylaşabiliyor.
Oyunlaştırılmış eğitsel uygulama içinde kullanıcılar birbirleriyle haberleşebiliyorlar.

Nasıl Kullanacaksınız?

5-Tamamen Katılıyorum 4-Katılıyorum 3- Kararsızım 2- Katılmıyorum 1-Kesinlikle Katılmıyorum

* (yıldızlı) madde için puanlamayı terse çevirin

Uygulamayı yukarıdaki yönergeye göre puanladıktan sonra toplayın ve ortalamasını alın. Bu uygulamanın biçimsel olarak Oyunlaştırma İlkelerine Uygunluk Puanı olacaktır.

Ölçeğin oyunlaştırılmış eğitsel uygulama geliştiren araştırmacılara uygulamalarını geliştirirken yardımcı olacak bir araç olarak da kullanılacağını düşünülmektedir. Bununla birlikte ölçeği kullanacak araştırmacıların aklından çıkarmaması gereken husus, hazırlanan ölçeğin uygulamaları yalnızca şekilsel yönden ölçebileceğidir. Yani bu ölçek bir ürünün oyunlaştırma ilkelerine uygunluğunu niteliksel açıdan var/yok arasındaki düzeyini belirleyerek gösterebilir ancak ürünün başarılı olup olamayacağını ya da ne düzeyde öğrenme sağlayacağını ortaya koyamaz. Ölçek sonuçlarından elde edilecek sonuçlarla uygulamanın sunacağı oyunlaştırma deneyimini de yordamak mümkün değildir. Oliveira ve Petersen’in (2014) belirttiği gibi oyun ögelerini bir araya getirmek etkili bir oyunlaştırma uygulaması tasarlamaya yetmeyebilir. İlkelerin ötesinde oyunun kişiye uygunluğu, görevlerin tasarımı, görsel tasarım, içerik vb. diğer etmenlerde yapılacak araştırmalar da dikkate alınmalıdır. Oyunlaştırılmış bir eğitsel uygulamanın öğrenci grubu üzerindeki etkisi oyundan alınan keyifle yakından ilgilidir.(Ar ve Akgün,2014)

Öğretim Sistemlerinin Değerlendirilmesi için: Oyunlaştırma İlkeleri Ölçeği. Çalışmanın Tam Metni: https://www.researchgate.net/publication/279757231_Ogretim_Sistemlerinin_Degerlendirilmesi_icin_Oyunlastirma_Ilkeleri_Olcegi

Alıntılarda lütfen uygun şekilde atıf yapınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir