Oyun Mekanikleri

Samur ve Cömert(2022)’e göre oyun mekanikleri oyunların temel yapı taşlarıdırlar ve oyun mekaniklerini çıkardığımızda oyun olma vasfı da kaybolur. Pek çok oyunda rastladığımız tutmak, kaçmak, yakalamak, vurmak gibi sonu fiil yapısı teşkil eden yapılar mekanikleri oluştururlar.

Bununla birlikte oyunlaştırma literatürü ile oyun tasarım literatürü mekaniklere farklı anlamlar yüklemekte ve çelişmektedir. Bu çelişki özellikle oyunlaştırmanın kavramsal yapısını oluşturan Werbach’ın tercihlerinden kaynaklanmış olabilir. Bu durum hem oyunlaştırmanın hem de dijital oyun temelli eğitimin kullanımı konusunda standartların oluşmasına engel olmaktadır. Bu yazıda mekanik kavramını oyunlaştırma literatüründen farklı kullanmaktayız.

KAYNAKÇA

Samur, Y. & Cömert (2022). Eğitimde Oyun, Oyunlaştırma ve Eğitsel Oyun Tasarımı. Altın Kitaplar Akademi.