Oyun Elementleri

Oyun tasarım ögeleri olarak da adlandırılan oyun elementleri oyunlaştırma tasarımında kritik öneme sahiptir. Fakat bununla birlikte bu elementlerin neler olduğu ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Alan yazın tarandığında oyun elementleri: Motivasyon sağlayıcılar,oyun bileşenleri, oyunlaştırma teknikleri, oyun mekanikleri gibi farklı isimler altında da görülmektedir (Hamari 2014 ; O’Donovan 2012; Werbach ve Hunter 2012; Deterding 2011; Zichermann ve Cunningham 2011; Dorman A, Dorman E. , Dorman J. 2012; Herger 2011).

Bu elementlerden bazıları Werbach (2012) tarafından görselleştirilmiştir.

Resimde görülmekte olan elementler: Skor, liderlik tablosu, rozet, kilitli içerik, oyun seviyeleri olarak sıralanabilir.

Huang ve Soman (2013) bu elementleri Bireysel ve Sosyal Elementler olarak sınıflandırmışlardır. Bireysel elementler: Puanlama, seviyeler, madalyalar, sanal kaynaklar, öykü, zaman kısıtlaması ve estetikten oluşurken sosyal elementler: Lider tablosu, sanal kaynaklar, interaktif işbirliği, öykü olarak göze çarpmaktadır. Bireysel elementler bir seviyeyi tamamlamak için gereken itici gücü sağlarken sosyal elementler oyuncunun oyuna devamı yönünde bir etkiye sahiptir. Huang ve Soman (2013) bu elementleri kullanırken dikkatli olunmazsa geri tepebileceği yönünde bir uyarıda bulunmuştur. Örnek olarak eğitim ortamına sonradan dahil olan bir öğrencinin liderlik tablosunda en altta olduğunu görüp demotive olabilmesi gösterilmiştir.

KAYNAKLAR

Ar, N. A. (2016). Oyunlaştirmayla Öğrenmeni̇n Meslek Li̇sesi̇ Öğrenci̇leri̇ni̇n Akademi̇k Başari ve Öğrenme Strateji̇leri̇ Kullanimi Üzeri̇ne Etki̇si̇ (MA dissertation, Sakarya Universitesi (Turkey)).

Dorman, A. D. (2012). Game Mechanics Advanced Game Design. New Riders Games.

Hamari, J., Koivisto, J., ve Sarsa, H. (2014). Does Gamification Work? – A Literature Review of Empirical Studies on Gamification. In proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Sciences. Hawaii, USA.

Huang, W. H.-Y., ve Soman, D. (2013). A Practitioner’s Guide To Gamification Of Education. Toronto: Rotman School of Management,University of Toronto.

O’Donovan, S. (2012). Gamification of the Games Course. Technical Report, Department of Computer Science. University of Cape Town.

Werbach, K., ve Hunter, D. (2012). For the Win How Game Thinking Can Revolutionize Your Business. Philadelphia: Wharton Digital Press.

Zichermann, G., ve Cunningham, C. (2011). Gamification By Design. Sebastopol/Canada:O’Reilly.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir